Περιήγηση στο εργοστάσιο

Ολόκληρο το εργοστάσιο
Υλική αποθήκη
Εργαστήριο Κενών
Εργαστήριο διάτρησης
Σχηματίζοντας το Worshop
Αυτόματα όπλα ρομπότ
Εργαστήριο συσκευασίας
Εργαστήριο επιθεώρησης
Δοκιμή σκληρότητας
Εργαστήριο Επίστρωσης Σκόνης
Αποθήκη προϊόντων
Αποθήκη Μούχλας